Giriş

Пароль

AGZA BOL
Giriş
Ваш логин::


Ваш пароль::


Забыли пароль?

AGZA BOL
Запись - Göwün
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Mehrimah
12 gün. öň (6 Aprel 2021, 19:49)
Göwün
Diýlen bahasyna geçmedi göwün.
Bu hal gama saldy ýuwaş-ýuwaşdan.
Kyn, beýle bahaly göwünli bolmak...
Kyn ekeni,
beýle söwda ulaşsaň.

Göwün diýlen, ganatlarny gyrsaňam,
Uçan günün ýatlap hiňlenýän eken...
Eşdilmeýän eken göwün aýdymy,
Ol aýdym, häki bir...
diňlenýän eken.

Mahabat görmedik haryda döndi,
(Gum siňse-de aram aram soralýan...)
Ýogsa, onda baha ýokdy ullakan,
Kör-köpükdi onuň üçin soralýan.

Tapyldy dür-merjen, tapyldy her zat,
Kör-köpügi welin, tapmady hiç kim.
Her göwünde hazynaly köşk bar-ka,
Kör-köpükli gürrüň birneme giçdem...

Kap dagynda mekan tutan göwünler.
Eşidip, ýörite gelip gitdiler.
Näme tapsalaram kör-köpük tapman,
Ol göwüne diňe "degip" gitdiler...

Aýgül GARAÝEWA
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 3
System_Admin 0
12 gün. öň (7 Aprel 2021, 08:52)
Gaty gowy uýamjan
uKaLaaa 1
12 gün. öň (6 Aprel 2021, 19:51)
Haladym gowy ekeni
Durdyyev 1
12 gün. öň (6 Aprel 2021, 19:50)
++++
GYZYKLY ÝAZGYLAR
Agashka
1 gün. öň (17 Aprel 2021, 20:29)
Gyzykly Fizika
LeYLaSHKa
2 gün. öň (17 Aprel 2021, 09:23)
Gosgy
SÖHBETDEŞLIK
kichijegi_O
24 m. öň
Goiian videolarmam gorainolai
kichijegi_O
25 m. öň
BEAUTIFULL,
BEAUTIFULL
26 m. öň
kichijegi_O, ...
Dil: Tm Görnüş: WEB

© Hazyna.ru 2021-den bari diri