Giriş

Пароль

AGZA BOL
Giriş
Ваш логин::


Ваш пароль::


Забыли пароль?

AGZA BOL
Блог Durdyyeva
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Durdyyeva
6 gün. öň (12 Aprel 2021, 18:49)
Dertler köp yöne dermany az yada biz dermanyny başgarak ýerlerde gözleyas. Her adamyň öz derdi özüne ýetikdir. Durmuşy k ...

Читать далее
10 11 16
Durdyyeva
8 gün. öň (10 Aprel 2021, 23:00)
Ynha derdiňi hiçkime aýdyp bolanok. Hemme kişä gynanýan stiker ugradyp, näme boldy diýp sorasalaram, bagyşla ýalňyş basy ...

Читать далее
6 4 7
Durdyyeva
12 gün. öň (7 Aprel 2021, 13:17)
Müňlerçe söz bar ýöne aralaryndan saýlap saňa mynasyp söz tapyp bilemok. Saňa ýazýakam hemme sözlem az gelýä ýazyp ýazyp ...

Читать далее
11 7 15
Durdyyeva
19 gün. öň (31 Mart 2021, 13:25)
Bilýäňmi?! Kä wagty men seni görmekden, sesiňi duýmakdan gorkýan. Sebäbi men bilýän, seni häzir biraz wagtlyk görerin, b ...

Читать далее
3 1 4
Durdyyeva
19 gün. öň (31 Mart 2021, 13:20)
Adamlaryň göwnün ýykmaýyn diýip Dişim gysyp gürlemedim köp ýerde Goý kine saklaman gezsinler diýip Diýjegimi oýlap di ...

Читать далее
1 3 2
Durdyyeva
21 gün. öň (29 Mart 2021, 13:41)
Söýgide yansaň başgaça bolya. Üytgeşik, bir hili, hiç zada meňzänok. Niräň yanyanyny hem doly bilmeyäň. Niräň agyryanyny ...

Читать далее
2 1 4
Durdyyeva
25 gün. öň (24 Mart 2021, 23:38)
Yandy ýürek bu söygüden Doýdum indi bu dünýeden Kime gerek bu ýalan söýgi Gürrüň eder gelen geçen Belki güler gyba ...

Читать далее
5 0 7
Durdyyeva
31 gün. öň (19 Mart 2021, 12:47)
-- Aytsana jahanda nämeler bolyar?! -- Zemine adaty yaz pasly gelyär. -- Ne bahardyr kalbyň heyjana salar?! -- Ynsan ...

Читать далее
5 2 6
GYZYKLY ÝAZGYLAR
Durdyyev
1 gün. öň (Düýn 01:26)
Yurekden chykan sozler
Agashka
1 gün. öň (17 Aprel 2021, 20:29)
Gyzykly Fizika
LeYLaSHKa
2 gün. öň (17 Aprel 2021, 09:23)
Gosgy
SÖHBETDEŞLIK
kichijegi_O
2 s. öň
Durdyyeva, kimidigni ozin biliansin ...
Durdyyeva
2 s. öň
kichijegi_O, dusundim
kichijegi_O
2 s. öň
Durdyyeva, iatyp iatyryp iat onna ...
Dil: Tm Görnüş: WEB

© Hazyna.ru 2021-den bari diri