Giriş

Пароль

AGZA BOL
Giriş
Ваш логин::


Ваш пароль::


Забыли пароль?

AGZA BOL
Запись - E.A. 7-nji bölüm
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
IDEALLIDER
20 gün. öň (17 Aprel 2021, 03:13)
E.A. 7-nji bölüm
E.A. 7-nji bölüm.

-Meýlis, Maňa bu ýerde ýaşamaga rugsat berersiňmi!? Men ol dünýeden gorkýan. Ol dünýe, daşary, gaty erbet. Ejesi çagasyny dogurup zyňýar, çagasy ejesini urýar, kakalar Alla diýip maşgalasyny köseýär. Maňa gorkuly. - diýip zarynlady. Meýlis bolsa:
- Aýýý. Eger sen meň diýenlerimi edip meň aýdanlarymy diňleseň, galyber. Ýöne diýenlerimi etmeseň weli, men seň bilen başgaça gürleşerin. Düşünişdikmi!? - diýip Meýlis "Eger bolmasyz zat edäýseň, hemme elektron enjamlary, hard-diski bita bilen kül-owram ederin" diýip içini gepletdi. EA bolsa edil çaga ýaly begenip:
+ Howwa. Bolýa bolýa. - diýip güldi. Hehe, gülküsi adamyňka meňzänok. Has-dogrysy oýnawaç jykyrdyklanýaly. Owal agşamky şol atylan adamyň beren el ýaly gara zady EA-nyň beýnisi bolmaly. Ony Meýlis öz kompýuterine soňra telefonyna dakanlygy üçin EA Meýlisi hemişede synlap-görüp, eşidip bilýär. Sebäbi bilşimiz ýaly kompýuterlerdede, telefonlardada mikrafonlar we

...
Görüldi: 1
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 0
Häzirlikçe ýok
GYZYKLY ÝAZGYLAR
bet_oglan
5 s. öň
soygi
Ownerka
1 gün. öň (Düýn 13:25)
.
Ownerka
1 gün. öň (Düýn 13:19)
Gelin olmuş lan
SÖHBETDEŞLIK
Instagirl
56 m. öň
Salam ahlinize ullakan
jahan02
1 s. öň
jahan02
1 s. öň
Dil: Tm Görnüş: WEB

© Hazyna.ru 2021-den bari diri