Giriş

Пароль

AGZA BOL
Giriş
Ваш логин::


Ваш пароль::


Забыли пароль?

AGZA BOL
Запись - E.A. 10-njy bölüm
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
IDEALLIDER
20 gün. öň (17 Aprel 2021, 03:14)
E.A. 10-njy bölüm
E.A. 10-njy bölüm.

...Meýlis bolsa agşam naharyny iýip bolup, spalna geçip ertirki etjek işleri hem arzuwlary barada oýlanyp uka gitdi. Ertesi ir bilen oýanan Meýlis sagada seretdi, 5:00. Baýlygyň hem erbet tarapy bar eken, ýagny Meýlisiň ýüreginde nähilidir-bir galagoplyk peýda boldy. Şu sebäpli hem ukusy bozulan bolarly. Meýlis içinden "EA-da belki uklandyr, ony bimaza etmäýin. Gel az-owlak telewizora güýmeneýin" diýip, turup ýuwunup-ardynyp kipitilniginde çaý goýundy. Çaý-çörek üýşürinip, telewizoryň hem sesini pes goýup çörek iýmäge başlady. Şol wagt telewizorda bir kanaly açanynda habarlar(новости) görkezilýärdi hem Meýlis ol täzelige üns berdi. Habarlarda:
- Tanymal bolan belli "7genetics" kibernetika kompaniýasyna güýçli hakerlar tarapyndan hüjüm edildi we kompaniýa ummasyz ýitgi çekdi. Beýle herekedi hakerlar hiç-hili düşündürmeýärler. "7genetics" kompaniýanyň ýokary dolandyryjysy...-diýen habarlary d
...
Görüldi: 1
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 0
Häzirlikçe ýok
GYZYKLY ÝAZGYLAR
bet_oglan
4 s. öň
soygi
Ownerka
1 gün. öň (Düýn 13:25)
.
Ownerka
1 gün. öň (Düýn 13:19)
Gelin olmuş lan
SÖHBETDEŞLIK
jahan02
4 m. öň
jahan02
5 m. öň
БаНДиТКа
56 m. öň
mmmm
Dil: Tm Görnüş: WEB

© Hazyna.ru 2021-den bari diri