Giriş

Пароль

AGZA BOL
Giriş
Ваш логин::


Ваш пароль::


Забыли пароль?

AGZA BOL
Запись - E.A. 12-nji bölüm
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
IDEALLIDER
20 gün. öň (17 Aprel 2021, 03:15)
E.A. 12-nji bölüm
E.A. 12-nji bölüm.
...Meýlis wizitkäni alyp, gyzlar gideninden soň warotany gulplap, wizitkäni hem şol ýerdäki musur-gaba oklady. Şeýdip agşam hem düşdi. Agşamlyk iýmäge Meýlis pizza zakaz edindi. Täze öýe, täze apparatlar, täze hem uly stenany ýapyp duran telewizoryň öňüne geçip, isleýän kinolaryndan görüp pizzadan gowy garnyny doýuran Meýlisiň gözüne uky geldi. Täze uly spalnysyna zordan özüni oklap, süýji uka gitmek üçin gözlerini ýumdy. Agşam ümsümlik, şäheriň käbir ýerinde it-güjigiň sesi bolaýmasa şolaryňkydan başga hiç-hili ses ýok. Myýmyk şemal hem açyk balkonyň tullaryny mylaýym ýelpeleýär. Şol balkonyň üstünde birden pişik böküşini edip bir adam pisint zat peýda boldy. Ol adam, öýe balkondan girip, içerini synlady hem Meýlisiň ýatan otagyna bardy. Bu adamyň hereketleri, EA Meýlise duşmanka, ilkibadalar Meýlisiň ýanyna gelen ruh ýaly jandaryňka meňzeş. Ol hem edil şolwagtky ruh ýaly Meýlise golaýlady. Soň bolsa Meýlisiň ýatan posteline, ondan soň bolsa Meýlisiň hiç ýerine deg
...
Görüldi: 1
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 0
Häzirlikçe ýok
GYZYKLY ÝAZGYLAR
bet_oglan
4 s. öň
soygi
Ownerka
1 gün. öň (Düýn 13:25)
.
Ownerka
1 gün. öň (Düýn 13:19)
Gelin olmuş lan
SÖHBETDEŞLIK
Instagirl
23 m. öň
Salam ahlinize ullakan
jahan02
30 m. öň
jahan02
30 m. öň
Dil: Tm Görnüş: WEB

© Hazyna.ru 2021-den bari diri