Giriş

Пароль

AGZA BOL
Giriş
Ваш логин::


Ваш пароль::


Забыли пароль?

AGZA BOL
Запись - Bedenimiziň iň hapa ýeri
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Mister
16 gün. öň (20 Aprel 2021, 11:02)
Bedenimiziň iň hapa ýeri
Iň arassa adamda hem bedeninde arassalamagy ýatdan çykarýan ýeri bar. Dermatologlaryň köpüsi adam bedeniniň iň hapa böleklerinden biriniň göbekdigini aýdýarlar. Köplenç äsgerilmese-de, göbegi yzygiderli ýuwmak hökmanydyr.

Näme üçin göbegi yzygiderli arassalamaly?
Göbek günüň dowamynda pagta, losyon, kir we dürli bakteriýalary ýygnamaga ýykgyndyr. Gynansagam, göbegi düýpli arassalamak üçin duşda ýuwunmagymyz ýeterlik däl. Gözlegçiler, göbekde döreýän, ylym dünýäsi üçin düýbünden keseki bakteriýalary tapdylar. Göbegiňizi yzygiderli ýuwmasaňyz, ýagdaý gorkunç derejä çykyp biler. Näsaglaryň aşgazanyndaky gorkuly ösüntgi sebäpli lukmana ýüz tutanlarynda munuň sebäbi göbekdäki hapalar sebäpli dörändigi hasaba alynan hassa ýagdaýlaryna köp duş gelinýär. Duşdan soň göbegiňiz arassa görünse-de, geň galdyryjy mukdarda daşky maddalar bolup biler.

Göbegi dogry görnüşde nädip arassalamaly?
Göbegiňiz daşy
...
Görüldi: 10
Halady
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 5
miss_a 1
15 gün. öň (21 Aprel 2021, 14:39)
Ответ Mister
miss_a, elyalyk tryapka marly sholar yaly zat bolya
Mister, haa oki sps
Mister 0
16 gün. öň (21 Aprel 2021, 05:24)
Ответ miss_a
Suyum nm bolyarai
miss_a, elyalyk tryapka marly sholar yaly zat bolya
miss_a 0
16 gün. öň (21 Aprel 2021, 04:53)
Suyum nm bolyarai
Mister 0
16 gün. öň (20 Aprel 2021, 11:04)
Ответ БаНДиТКа
Nirden tapyanai by zatlary:ha:
BaNDiTKa, lukmanlardan
БаНДиТКа 1
16 gün. öň (20 Aprel 2021, 11:03)
Nirden tapyanai by zatlary
GYZYKLY ÝAZGYLAR
bet_oglan
4 s. öň
soygi
Ownerka
1 gün. öň (Düýn 13:25)
.
Ownerka
1 gün. öň (Düýn 13:19)
Gelin olmuş lan
SÖHBETDEŞLIK
jahan02
6 m. öň
jahan02
7 m. öň
БаНДиТКа
58 m. öň
mmmm
Dil: Tm Görnüş: WEB

© Hazyna.ru 2021-den bari diri