Giriş

Пароль

AGZA BOL
Giriş
Ваш логин::


Ваш пароль::


Забыли пароль?

AGZA BOL
Запись - Oraza aýynda iýmitlenmekde goýberilýän ýalňyşlyklar
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Mister
15 gün. öň (21 Aprel 2021, 16:47)
Oraza aýynda iýmitlenmekde goýberilýän ýalňyşlyklar
Oraza fiziki, ruhy we aň taýdan arassalanma aýydyr. Bu döwri ünsli geçirmek arkaly bedendäki we ruhdaky üýtgeşmeleri görüp bileris.

Elbetde oraza aýy horlanmak, güýçlenmek isleýän adamlar üçin düşnüksizlik döwri bolup biler. Aslynda agyz beklemegiň özi iň gadymy saglygy gowulaşdyrma usullarynda biridir. Agyz beklemegiň peýdalary barada köp eşiden bolsaňyz gerek. Şol sebäpli eşiden şol peýdaňyzy almak üçin oraza aýyny dogry iýmitlenmek bilen geçirmelidiris. Bu makalamyzda biz size agyz beklenende iýmitlenmekde goýberilýän käbir ýalňyşlyklar barada gürrüň bereris:

1. Selälik naharyny iýmezlik!
Esasanam günüň dowamynda açlygyňyzy dolandyrmak, almaly energiýaňyzy almak üçin bir wagtyna nahar edinmek ýetmez. Seläligi ertirlik ýaly pikir edip bilersiňiz. Düzüminde belok bolan iýmitlerden iýmitlenmek bu döwürde has peýdalydyr. Sizi derrew açykdyrýan çörek önümlerini we süýji önümleri iýmek maslahat berilmeýär. Zeýtun, tomat, şöhlat ýaly du
...
Görüldi: 8
Halady
Извините, для Вас комментирование недоступно
Комментарии 0
Häzirlikçe ýok
GYZYKLY ÝAZGYLAR
bet_oglan
3 s. öň
soygi
Ownerka
1 gün. öň (Düýn 13:25)
.
Ownerka
1 gün. öň (Düýn 13:19)
Gelin olmuş lan
SÖHBETDEŞLIK
БаНДиТКа
32 m. öň
mmmm
Gowjam
1 s. öň
bet_oglan
4 s. öň
Olichka, valeykim
Dil: Tm Görnüş: WEB

© Hazyna.ru 2021-den bari diri